Kilka cech dobrej księgowej – jaki księgowy w Olsztynie?

Fachowo i sumiennie prowadzona księgowość to połowa sukcesu w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Dlatego też każdy właściciel swojej firmy poszukuje osoby, na której bezwarunkowo może polegać i powierzyć finanse swojej działalności. Zatem jakie cechy powinna posiadać idealna księgowa?

Praca w biurze rachunkowym lub na stanowisku księgowej wiąże się z długim i wymagającym dużego zaangażowania procesem w nabywaniu wiedzy i praktycznych umiejętności. Poniżej przedstawiamy niezbędne kompetencje, które są wymagane przy pracy w księgowości:

  • wykształcenie – podstawą jest ukończenie wyższych studiów, na kierunku ekonomicznym, na poziomie magisterskim. Jest to doskonały etap przygotowawczy do pracy w zawodzie,
  • doświadczenie – po opanowaniu umiejętności merytorycznych należy zdobywać doświadczenie w zawodzie. Dobrze jest jeśli pełną księgowość będzie prowadziła osoba z kilkuletnim doświadczeniem na tym stanowisku,
  • umiejętność pracy w zespole – dobra księgowa powinna być komunikatywna, potrafić nawiązywać poprawne relacje z innymi pracownikami, odpowiadać na nurtujące kwestie pracowników,
  • umiejętność organizacji pracy, czasu oraz przestrzeni – księgowa powinna mieć uporządkowane dokumenty, aby w każdej chwili móc do nich powrócić. Ponadto istotna jest również terminowość, punktualność, które niejako ułatwiają współpracę z innymi pracownikami.  

Indywidualne cechy osobowości dobrej księgowej

Oprócz profesji, które są możliwe do nauczenia się, dobra księgowa powinna posiadać następujące cechy charakteru:

  • zaangażowanie – istotny jest stosunek do pracy, dokładanie wszelkich starań w swoją pracę i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków,
  • ambicja – jest mobilizacją do pracy nad sobą, kształcenia się w dziedzinie rachunkowości, podnoszenia kwalifikacji i zdobywania aktualnej wiedzy,
  • elastyczność – umiejętność łatwego rozeznania w zastanych warunkach pracy – umożliwia to efektywne wykonywanie powierzonych zadań,
  • lojalność – księgowa powinna działać na korzyść firmy, identyfikować się z nią i jej właścicielem,
  • odporność na stres – umożliwia pracować pod presją czasu, skupić się na powierzonych zadaniach oraz dokładnemu ich wykonywaniu,
  • wysoka kultura osobista – jest ważna w kontaktach z pracownikami oraz osobami zarządzającymi firmą, ale również z przedstawicielami urzędu skarbowego. 

Praca w biurze rachunkowości lub w księgowości wymaga posiadania ogromnych kompetencji, ale również wrodzonych predyspozycji. Połączenie tych dwóch obszarów umożliwi dobór osoby, która fachowo i profesjonalnie zajmie się sprawami rachunkowości w danej firmie.