Jak zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą?

Działalność gospodarcza jednoosobowa daje sporą niezależność i wiele możliwości zarobkowych, a założenie jej jest bardzo łatwe i szybkie w wykonaniu niż się początkowo wydaje. Poniżej przedstawiamy w pigułce, w jaki sposób założyć jednoosobową działalność gospodarczą i na co szczególnie zwrócić uwagę podczas jej prowadzenia.

Na czym polega jednoosobowa działalność gospodarcza?

JDG to działalność zarobkowa, która jest wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Dany przedsiębiorca prowadzi ją we własnym imieniu i jest odpowiedzialny za wykonywanie swoich działań, dlatego też mówi się, że podejmuje on ryzyko związane z jej prowadzeniem.

 

Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej.

 

Jeżeli chcemy zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą, pierwszorzędnie należy wypełnić stosowny formularz. Jest to formularz CEIDG-1, czyli wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Warto zaznaczyć, że taki wpis jest bezpłatny. Wspomniany wniosek do CEIDG powinien zawierać takie dane, jak:

 • nazwa, pod którą dany podmiot będzie występować na rynku,
 • numer PESEL przedsiębiorcy,
 • numer NIP przedsiębiorcy.
 • miejsce zamieszkania przedsiębiorcy,
 • adres firmy,
 • przedmiot działalności gospodarczej zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
 • forma opodatkowania zakładanej działalności gospodarczej,
 • planowana data rozpoczęcia jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • adres e-mail oraz numer kontaktowy do przedsiębiorcy.

Osoba zakładająca działalność może dostarczyć wniosek o wpis do CEIDG na różne sposoby np. poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie www.ceidg.gov.pl oraz dostarczenie go w dowolnej formie elektronicznej:

 • poprzez użycie podpisu kwalifikowanego,
 • w formie elektronicznej przez e-PUAP.

Istnieje również dostarczenie wniosku w formie pisemnej, który należy dostarczyć do urzędu miasta lub gminy osobiście lub listem poleconym.

Jednoosobowa działalność gospodarcza a ZUS.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej przesyła do ZUS informację o założeniu firmy. Jednak przedsiębiorca i tak ma obowiązek zgłosić się do ZUS osobiście w ciągu 7 dni od daty założenia działalności. Bardzo ważne jest, aby udać się do oddziału, któremu podlega się ze względu na miejsce zamieszkania. Zgłoszenia do ubezpieczenia realizuje się na odpowiednich drukach ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Złożenie wspomnianych wniosków również jest darmowe.

Jednoosobowa działalność gospodarcza a ZUS. Jakie dogodniejsze warunki dla nowych przedsiębiorców?

Przedsiębiorca po zarejestrowaniu działalności gospodarczej jest zobowiązany do opłacania składek do ZUS, jednak na początku prowadzenia działalności można liczyć na preferencyjne warunki takie jak:

 • przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej można skorzystać z „ulgi na start” i płacić jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • przedsiębiorca z małymi przychodami może skorzystać z warunków preferencyjnych w ramach tzw. „Małego ZUS” (przez pierwsze 3 lata działalności).

Podatki w jednoosobowej działalności gospodarczej.

W czasie wypełniania wniosku CEIDG-1 należy zdecydować się na konkretną formę prowadzenia działalności i konkretną formę opodatkowania. Z fiskusem można rozliczać się w następujące sposoby: 

 • na zasadach ogólnych  – wówczas opodatkowany jest dochód, czyli różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a kosztami uzyskania przychodu i należny procent podatku jest zależny od progu podatkowego, w którym przedsiębiorca się znajduje. Jeżeli przekroczy się określoną kwotę trzeba zapłacić 32% podatku od wykazanego dochodu,
 • opłacanie podatku  liniowego –  na podstawie różnicy pomiędzy przychodami i kosztami. Wartość tego podatku zawsze wynosi 19 procent,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – działalność opodatkowana jest jedynie od przychodu, nie można go pomniejszyć o poniesione koszty uzyskania przychodu. Przedsiębiorca musi zdecydować się na jedną z zaproponowanych stawek w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: 3 %., 5,5 %, 8,5 %, 17 i 20 %,
 • karta podatkowa – wysokość stawek ustala się indywidualnie z pracownikiem urzędu skarbowego. Zależy to od liczby mieszkańców miejscowości, w której zarejestrowano jednoosobową działalność gospodarczą czy rodzaju wykonywanych usług. Listę działalności, które mogą skorzystać z karty podatkowej można znaleźć w art. 23 ust. 1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Ważne kwestie dotyczące prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

 • koszty – należy liczyć się z kosztami prowadzenia działalności gospodarczej. Już na początku może okazać się, że trzeba wnieść do któregoś z urzędów opłaty w celu np.  otrzymania dodatkowych pozwoleń. Następne wydatki związane są z cyklicznymi opłatami związanymi z prowadzeniem księgowości, siedziby firmy czy transportem,
 • koszty dodatkowych pozwoleń i zaświadczeń – w niektórych przypadkach wymagane są także pozwolenia, akcyzy czy urzędowe zaświadczenia.
 • miesięczne koszty usług księgowych – w utrzymaniu porządku dokumentacji finansowej pomaga dobre biuro rachunkowe
 • koszty związane z najmem lokali użytkowych – koszty są różne w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, od metrażu lokalu, lokalizacji oraz stanu budynku – ceny wahają się od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych za miesiąc,
 • koszty związane z transportem – wielu przedsiębiorcom potrzebny jest środek transportu. Potrzebują go głównie osoby świadczące usługi transportowe i przewozowe. Może zmniejszyć wydatki związane z transportem i skorzystać z leasingu operacyjnego – raty leasingowe za samochód mogą być ujęte w kosztach prowadzenia działalności gospodarczej, a to wpływa na zmniejszenie podatku dochodowego.