Zwrot podatku – jak go wyliczyć

Zwrot podatku - jak go wyliczyć? Komu się należy?

Każdego roku do 30 kwietnia mija termin składania zeznania podatkowego do urzędu skarbowego z danego roku. Znaczna część osób spodziewa się zwrotu podatku dochodowego z tytułu przysługujących ulg rodzinnych lub zdrowotnych. W rozliczeniach pomogą nam specjalne kalkulatory online, które pozwalają samodzielnie zaplanować sposób rozliczenia. Można również skorzystać z innych rodzajów rozliczenia podatku np. poprzez biuro rachunkowe

Co to jest zwrot podatku?

Zwrot podatku jest wynikiem sytuacji, gdzie podatnik wpłacił do urzędu skarbowego więcej, niż wynika to z jego zobowiązań podatkowych. Każdy podatnik, który pobiera dochody w Polsce jest zobowiązany złożyć deklarację swoich dochodów. Czasami zaistnieje taka sytuacja, że kwota odprowadzonego podatku jest wyższa od tej, którą powinniśmy wpłacić. Wówczas urząd skarbowy zwraca nam tę „nadpłatę”.

W jakim przypadku przysługuje zwrot podatku?

Zwrot podatku przysługuje tylko w określonych przypadkach, są to między innymi:

1. Odliczenia i ulgi podatkowe – kwotę ulgi, która przysługuje, odliczamy od dochodu, który uzyskaliśmy. Wówczas dzięki temu zmniejsza się wysokość należnego podatku.

Ulgi mogą być różnorakie i zazwyczaj wynikają z indywidualnej sytuacji podatnika. Możemy skorzystania z różnych opcji np. z:

  • ulgi prorodzinnej –  jej wysokość jest uzależniona od liczby posiadanych dzieci,
  • ulgi zdrowotnej – jest ona związana z  np. zakupem leków, sprzętu rehabilitacyjnego, czy też samochodu (każdy zakup musi być udokumentowany);
  • ulgi dla honorowych krwiodawców – można wówczas odliczyć do 6% uzyskanego dochodu (z ulgi mogą także skorzystać osoby, które przekazują darowizny na organizacje kościelne lub pożytku publicznego),
  • ulgi termomodernizacyjnej – przysługuje ona między innymi w przypadku wymiany pieca na kocioł ekologiczny;
  • ulgi abolicyjnej –  należy się ona osobom pracującym za granicą.

2. Odprowadzanie wyższych zaliczek niż należny podatek

Tę opcję uwzględniają zazwyczaj osoby posiadające dochody na granicy dwóch progów podatkowych. Czasem zaistnieje taka sytuacja, że pracodawca naliczał wyższe składki, a pracownik nie przekroczył danego progu i wtedy należy się zwrot podatku. 

3. Zwiększone koszty uzyskania przychodu

Każdy przychód związany jest z określonymi kosztami. Takim kosztem może być np. praca w delegacji, czyli wykonywanie pracy poza miejscowością zamieszkania, Dotyczy to również wykonywania działalności zawodowej z tytułu umowy o dzieło (nawet do 50% przychodów).

 

W jaki sposób obliczyć kwotę zwrotu podatku?

Aby rozliczyć się z urzędem skarbowym i obliczyć zwrot podatku najlepiej skorzystać z kalkulatora PIT, który jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów. Wówczas możemy dowiedzieć się jaką otrzymamy kwotę zwrotu i jak rozsądnie zaplanować, na co go przeznaczymy. Należy jednak pamiętać, że kwota podana do zwrotu może  nie być tą, którą otrzymamy. Zdarza się, że popełnimy gdzieś błąd w udokumentowaniu kosztów ulgi lub uzyskaniu przychodu i czasem można stracić prawo do uzyskania zwrotu. 

Aby obliczyć zwrot podatku możemy skorzystać nie tylko z kalkulatora, ale również z usług biura rachunkowego lub doświadczonej księgowej.

Jak długo trzeba czekać się na pieniądze ze zwrotu podatku?

W dzisiejszych czasach, w dobie internetu rozliczenie podatku PIT jest łatwe i nie wymaga dużego zaangażowania. W prosty i szybki sposób można skorzystać z możliwości elektronicznego rozliczenia, a następnie wskazać numer konta, na który chcemy, aby wpłynął nasz zwrot. Należy wtedy skorzystać z formularzu ZAP-3 (numer konta podajemy tylko raz, chyba że numer ulegnie zmianom).

Urząd skarbowy jest zobowiązany do dokonania zwrotu nadpłaconego podatku w terminie do 3 miesięcy od złożenia deklaracji. W przypadku, gdy wybierzemy opcję internetowej e-deklaracji, wtedy spodziewać się pieniędzy szybciej – do 45 dni. Osoby posiadające kartę dużej rodziny otrzymają zwrot podatku do 30 dni. Jednak należy pamiętać, że:

  • składając deklarację do określonej daty, wówczas wszystkie deklaracje będą rozpatrywane po wyznaczonej dacie i to od niej trzeba liczyć 3 miesiące lub 45 dni ( zależy w jakiej formie złożymy PIT – tradycyjnej czy online),
  • w przypadku konieczności złożenia korekty PIT, termin ulega wydłużeniu,
  • w nietypowych okolicznościach możemy zwrócić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o skrócenie terminu.

 

Zwrot z podatku jest dla wielu osób szansą na podratowanie domowego budżetu, czy możliwością zbudowania oszczędności, która może uchronić w przyszłości przed niespodziewanymi wydatkami. Czasami może pomóc w wyjściu z kłopotów finansowych. Jednak najbardziej istotne jest to, aby przemyśleć na spokojnie jak zagospodarować dodatkowy zastrzyk gotówki w rozsądny sposób.