Różnice między księgowością a rachunkowością.

Biuro rachunkowe Olsztyn

Jakie są różnice między rachunkowością a księgowością?

Niekiedy pojęcie rachunkowości stosowane jest naprzemiennie z terminem księgowości. Prawda jest taka, że nie są to słowa równoznaczne, jednak pochodzą z tej samej dziedziny. Zatem, na czym ściślej polega różnica i czy jest istotna dla przedsiębiorcy? Poniższej postaramy się wyjaśnić tę kwestię i odpowiedź na to pytanie. Wskażemy również najważniejsze terminy związane z tymi pojęciami.

Na czym polega dokładnie księgowość?

Księgowość jest terminem bardziej zwięzłym, ponieważ jest integralną częścią obszernego, składającej się z wielu innych działów, rachunkowości. Ściślej ujmując jest to system rejestracyjny, odpowiadający za zapis wszelkich działań gospodarczych, jakie są wykonywane w danym przedsiębiorstwie. Zawarte są tam dokumenty, które pokazują wszystko to, co zostało zakupione przez firmę, sprzedane przez nią czy zainwestowane np. reklamę, lub przeznaczone na wynagrodzenie dla pracowników. Prezentuje również, ile pieniędzy zostało przeznaczone na poszczególne podatki.

Do najważniejszych zadań księgowej w firmie będzie należało:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych firmy,
 • tworzenie zestawień sald i obrotów,
 • dokonywanie wyceny pasywów i aktywów,
 • katalogowanie i segregacja firmowych dokumentów.

Bardziej skrupulatne czynności, którymi każdego dnia powinna zajmować się księgowa, to między innymi:

 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych,
 • weryfikacja dowodów księgowych pod względem ich prawidłowości i legalności,
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń z instytucjami publicznymi i kontrahentami,
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań finansowych,
 • składanie firmowych deklaracji podatkowych,
 • składanie deklaracji ZUS.

Powyższe czynności przedstawiają to, że księgowość to swego rodzaju techniczny aspekt rachunkowości.

Co to jest rachunkowość?

Rachunkowość jest to system formalnej ewidencji zdarzeń gospodarczych, dotyczących konkretnej jednostki gospodarczej. Zajmuje się także gromadzeniem, przetwarzaniem i prezentacją informacji oraz podejmowaniem na ich podstawie konkretnych decyzji, odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej.

Rachunkowość jest dziedziną wiedzy opierającą się na przedstawionych powyżej metodach i za pomocą mierników pieniężnych identyfikuje zdarzenia, które wpływają na finanse danej organizacji. Rachunkowość przedstawia, jaki jest aktualnie stan majątkowy i finansowy firmy. Jest swego rodzaju niejednolity system, który można rozbić na poszczególne działy takie jak księgowość, kalkulacja i sprawozdawczość.

Głównymi odmianami rachunkowości są:

 • finansowa,
 • zarządcza,
 • podatkowa,
 • bankowa,
 • budżetowa.

Potrzeby rynku i dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza doprowadziły do tego, że w języku biznesowym zaczęły pojawiać się również takie pojęcia jak rachunkowość komputerowa czy rachunkowość kreatywna.

Dzięki temu, że sprawnie rozwija się dziedzina elektroniczna, powstają różnego rodzaju  bazy danych, stale pojawiają się nowe kalkulatory i formularze elektroniczne, księgowość nie jest już liczeniem zestawień za pomocą cyfr zapisywanych na papierze. Obecnie jest to dobrze funkcjonujący system, którego celem jest utrzymanie porządku finansowego w danym przedsiębiorstwie lub organizacji. Należy pamiętać, że ważną funkcję pełni niezastąpiona, profesjonalna księgowa, dzięki której wszystkie niezbędne dane znajdą odpowiednie miejsce w dokumentacji.

Jeżeli chcemy skorzystać z pomocy w prowadzeniu rachunkowości możemy zgłosić się do biura rachunkowego. Wówczas możemy otrzymać profesjonalną opiekę księgową i bezpiecznie prowadzić swój własny biznes.