Leasing zwrotny samochodu osobowego

leasing zwrotny

Osoby prowadzące własny biznes często potrzebują zakupić samochód osobowy w celach związanych z prowadzeniem działalności. Wówczas przedsiębiorcy szukają różnych możliwości sfinansowania takiego zakupu. Najbardziej popularną formą finansowania samochodu firmowego jest kredyt lub leasing. Specyficzną odmianą leasingu jest tzw. leasing zwrotny. Leasing zwrotny ma na celu poprawę płynności finansowej, a dodatkowo odmrożenie środków finansowych. Jednak na czym dokładnie polega leasing zwrotny, jakie niesie ze sobą zagrożenia oraz problemy? Spróbujemy odpowiedź na te i inne pytania dotyczące leasingu zwrotnego

Zasady ogólne dotyczące leasingu zwrotnego

Leasing zwrotny jest specyficzną formą transakcji leasingu, przybiera ona postać operacyjną, ale również finansową. Charakterystyczne w przypadku leasingu zwrotnego jest połączenie umowy leasingowej z umową sprzedaży. Ta zasada jest właściwie prosta. Polega ona na tym, że przedsiębiorca odsprzedaje dla firmy leasingującej posiadające przez siebie elementy majątku np. samochód. Jednak można zastrzec, że ma przedsiębiorca będzie miał prawo do dalszego korzystania np. z samochodu, kontynuując warunki zawarte na umowie leasingowej i będzie ono należało do niego.

Zatem od momentu zawarcia takiej umowy właścicielem np. wspomnianego samochodu w świetle prawa staje się nabywca, który to sfinansował. Jednak tak naprawdę z danego samochodu w dalszym ciągu może korzystać sama firma. Warto wspomnieć o tym, że przedmiotem leasingu zwrotnego może być każdy element majątku, który podlega amortyzacji.  

 

Jakie korzyści płyną z leasingu zwrotnego?

Leasing zwrotny to idealna opcja dla firm, które znajdują się w kiepskiej sytuacji finansowej i potrzebują szybkiego zastrzyku pieniędzy. Struktura takiego typu umowy sprawia, że firma, poprzez sprzedaż danego składnika majątku zwiększa swoje środki obrotowe, które można wykorzystać tak, aby przynosiły natychmiastowe i większe dochody. Warto zaznaczyć, że  jednocześnie istnieje dalsza możliwość korzystania z nabytych środków trwałych.

 

Zwiększenie płynności finansowej, jakie umożliwia leasing zwrotny, może być korzystny nie tylko w przypadku chwilowych trudności finansowych w firmie, ale także wtedy, gdy trafia się opłacalna okazja inwestycyjna lub przedsiębiorca stara się o kredyt. Przedmiot leasingu zwrotnego może pozostać u pierwszego właściciela lub też może być zwrócony firmie leasingującej. Zależy to od zapisów, które są zawarte w umowie. 

 

Jakie są wady leasingu zwrotnego?

Leasing zwrotny nie zawsze jest opłacalny jeżeli chodzi o wszystkie samochody osobowe. Ze względu na szybką i nieuniknioną amortyzację takiego typu środków trwałych, rozwiązanie to jest korzystne i dostępne dla stosunkowo świeżych samochodów (młodszych niż 3 – letnie).

 

Komplikacje mogą powstać przy wycenie środka trwałego w momencie próby sprzedaży firmie leasingującej,której zależy tego dokonać po cenie rynkowej. Niestety cena zazwyczaj okazuje się niższa niż wartość, w jakiej składnik majątku został zaewidencjonowany. W taki  sposób dany przedmiot jest sprzedany w mniejszej kwocie, a przedsiębiorca zwyczajnie traci na jego odsprzedaży.

 

Zupełnie inną, również skomplikowaną kwestię stanowi podatek VAT, w szczególności w przypadku, gdy właściciel firmy dokonuje zakupu danego samochodu z myślą o dalszej sprzedaży go firmie leasingującej. W takich sytuacjach urząd skarbowy uznaje najczęściej, że z racji zakupu takiego pojazdu można odliczyć jedynie 60% VAT, jednak nie więcej niż 6 tys. zł. Za to sprzedaż tego składnika majątku powinno się opodatkować właściwą stawką VAT, czyli stawką 23%.

 

Wiadomym jest, że firmy leasingowe muszą również czerpać profity z takich leasingów. W praktyce firmy leasingowe często naliczają spore marże za odkupienie pojazdów, za przejęcie ryzyka utraty wartości oraz ich odsprzedaży.

 

Patrząc na wszystko obiektywnie, leasing zwrotny samochodu osobowego w niektórych sytuacjach może okazać się doskonałym rozwiązaniem. Jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji o skorzystaniu z tej formy pozyskania dodatkowych pieniędzy dla firmy. Najlepiej bardzo skrupulatnie zastanowić się, przemyśleć wszystkie plusy i minusy oraz znaleźć ofertę, która będzie najbezpieczniejsza, a rozwiązania, które są w niej zaproponowane spełnią oczekiwania przedsiębiorcę.