Czym jest PKWiU?

PKWiU Olsztyn

Obecnie każdy przedsiębiorca ma prawo do stosowania kodów PKWiU 2008 roku oraz z  kodu z 2015 roku. Takowa klasyfikacja PKWiU jest głównie stosowana w:

 • statystyce,
 • ewidencji,
 • dokumentacji,
 • rachunkowości,
 • rejestrach urzędowych,
 • systemach informacyjnych do administracji publicznej.

Co to jest PKWiU?

 

PKWiU, czyli inaczej Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług jest to spis produktów, które obecnie znajdują się na polskim rynku w tzw. obrocie gospodarczym. Zawiera on kategorie towarów i usług, które można kupić lub sprzedać w Polsce. Głównym celem stworzenia PKWiU jest cel statystyczny. Symbole PKWiU można odnaleźć między innymi w przepisach VAT np. przy identyfikowaniu transakcji, które pozwalają na skorzystanie z obniżenia stawek.

 

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług pełni ważną funkcję w sytuacji opodatkowania:

 • podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT),
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT),
 • podatkiem od towarów i usług VAT,
 • zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • kartą podatkową.

 

Ponadto PKWiU jest kompleksowo związana z klasyfikacjami międzynarodowymi w kwestiach pojęciowych, zakresowych oraz kodowo. W Polsce taka struktura opiera się przede wszystkim na:

 • Klasyfikacji Działalności Unii Europejskiej (NACE), 
 • Klasyfikacji Produktów według Działalności (CPA), 
 • Liście Produktów (PRODCOM). 

 

Jak ustalić PKWiU?

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do ustalenia prawidłowego numeru PKWiU w celu podatkowym. Jest to bardzo istotne dlatego, że poprawny numer ma duży wpływ na zastosowanie właściwej stawki VAT, obowiązek posiadania kasy fiskalnej lub stosowanie specjalnych procedur rozliczeniowych np. odwrotnego obciążenia. 

Jeśli przedsiębiorca ma problem z właściwym dostosowaniem numeru PKWiU do rodzaju wykonywanych usług lub towarów ma możliwość skorzystania z dostępnej na stronie GUS wyszukiwarki. Ułatwi to dopasowanie odpowiedniego numeru PKWiU. Jeśli jednak nadal przedsiębiorca ma trudności w dopasowaniu numeru może złożyć odpowiedni wniosek do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Taki wniosek powinien zawierać podpis osoby, która jest uprawniona do reprezentacji danego podmiotu oraz opis obejmujący poniższe wytyczne:

 • opis usług – obszar wykonywanych usług oraz krótki opis, na czym one polegają, na czyje zlecenie się działa, na podstawie jakiej umowy są świadczone usługi oraz kto jest właścicielem pełniącym usługi,
 • opis wyrobów – musi być obowiązkowo podana informacja, jakiego rodzaju są to wyroby, do czego one służą, jaka jest ich budowa oraz skład z pełnym wykazem składów procentowych produktów.

 

Powyższy wniosek należy dostarczyć do urzędu pocztą tradycyjną, za pomocą e-maila lub faksu.