Przechowywanie dokumentów księgowych – w jaki sposób prawidłowo je przechowywać?

W Polsce istnieje ustawa o rachunkowości, która mówi o tym, że dany podmiot gospodarczy ma obowiązek właściwego gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących przedsiębiorstwa. Ponadto każda firma powinna posiadać dokumentację, która opisuje zasady rachunkowości przyjęte w niej. Wówczas nazywa się to polityką rachunkowości. Osoba, która jest odpowiedzialna za metody i formę archiwizacji dokumentów jest to zazwyczaj księgowy, osoby z działu kadr lub osoby prowadzące księgowość w biurze rachunkowym. W przypadku nieprawidłowego przechowywania dokumentacji można otrzymać karę. 

 

Czytaj więcej

Jak samodzielnie prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR)?

KPiR, czyli innymi słowy podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest jedną z najpopularniejszych ewidencją wykorzystywaną przez przedsiębiorców, która jest przeznaczona do wpisywania przychodów i rozchodów danego przedsiębiorstwa. Nosi to również określenie jako księgowość uproszczona, która jest dedykowana dla osób, które rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych lub liniowo. Rozliczenia są wówczas proste oraz zrozumiałe. 

Czytaj więcej