10 najczęstszych błędów w rozliczaniu podatku dochodowego

Prawo podatkowe nakłada  szereg obowiązków na polskich przedsiębiorców. W przypadku niewywiązania się z nich może to doprowadzić do konieczności zapłacenia wyższego podatku oraz odsetek od niego, ale niestety wiąże się to również odpowiedzialnością karno-skarbową. Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji przedstawiamy 10 najczęściej popełnianych błędów podatkowych przez przedsiębiorców.

Czytaj więcej